Shi Shi Beach

Shi Shi Beach at Olympic National Park, WA.
Shi Shi Beach at Olympic National Park, WA.